Medijpratība

Kursa vadītāja: Liene Valdmane
Izglītības veids: Mūžizglītība vai tālākizglītība

Videokurss Pašvadītas mācības

Darbs ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas

Kursa vadītāja: Rita Orska
Izglītības veids: Tālākizglītība

Videokurss

Bērni ar speciālajām izglītības vajadzībām izglītības procesā:
garīgās attīstības un garīgās veselības traucējumi

Kursa vadītāja: Mārīte Rozenfelde
Izglītības veids: Tālākizglītība

Videokurss

Āzijas reliģijas Latvijā

Kursa vadītāja: Anita Stašulāne
Izglītības veids: Mūžizglītība vai tālākizglītība

Videokurss Pašvadītas mācības

Personas datu aizsardzība

Kursa vadītājs: Jānis Kāršenieks
Izglītības veids: Mūžizglītība vai tālākizglītība

Videokurss Pašvadītas mācības

Izglītojamo centrēta mācību procesa pamati

Kursa vadītājs: Andrejs Zagorskis
Izglītības veids: Mūžizglītība vai tālākizglītība

Videokurss Pašvadītas mācības

Vesels un darbspējīgs: fizisko aktivitāšu rekomendācijas

Kursa vadītāja: Diāna Leikuse
Izglītības veids: Mūžizglītība vai tālākizglītība

Videokurss Pašvadītas mācības

Emocionālā izdegšana – jēdziens, pazīmes, faktori, profilakse

Kursa vadītāja: Margarita Ņesterova
Izglītības veids: Mūžizglītība vai tālākizglītība

Videokurss Pašvadītas mācības

Pētniecības metodes skolotāja profesionālajā darbībā

Kursa vadītāja: Anita Pipere
Izglītības veids: Mūžizglītība vai tālākizglītība

Videokurss Pašvadītas mācības