Video lekciju kursi ir unikāla iespēja organizēt mācības sev ērtā laikā un vietā!

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības centra attālinātās izglītības instruments “AUGSME” piedāvā mūžizglītības kursus, seminārus, konferences un citus izglītojošus pasākumus attālinātās klātienes formā, video lekciju un pašvadītu mācību formātā e-studiju vidē "MOODLE".

AKTUĀLIE KURSI

Pētniecības metodes skolotāju profesionālajā darbībā

Kursā aplūkosim, kas ir skolotājs kā pētnieks, kādas metodes var pielietot skolotāja pētnieciskajā darbībā un kādus literatūras avotus var izmantot.

Dr. psych., prof. Anita Pipere

UZZINĀT VAIRĀK

Emocionālā izdegšana – jēdziens, pazīmes, faktori, profilakse

Piedāvāju noklausīties video lekciju kursu, kurā runāsim par emocionālās izdegšanas sindroma izpausmēm, attīstības stadijām, riska faktoriem un profilaksi. Jāuzsver, ka vislabāk izdegšanas sindromu nepiedzīvot.

Dr. psych. Margarita Ņesterova

UZZINĀT VAIRĀK

Vesels un darbspējīgs: fizisko aktivitāšu rekomendācijas

Sabiedrībā kopumā esam nonākuši pie nepieciešamības aktualizēt veselības vērtību un izprast tās nozīmi. Šajā kursā apgūsim teorētiskos pamatus mazkustībai, ar darbu saistītos riska faktorus, kā arī praktiski apgūsim vingrinājumus, ko veikt ikdienā.

Mg. sc. sal. Diāna Leikuse

UZZINĀT VAIRĀK

Izglītojamo centrēta mācību procesa pamati

Programma koncentrējas uz vairākiem aktuāliem jautājumiem. Kursā tiek apskatītas šādas tēmas: vecumposmu īpatnības, pedagoģiskie konflikti, motivēšana, sociāli emocionālā mācīšanās.

Mg. psych. Andrejs Zagorskis

UZZINĀT VAIRĀK

Personas datu aizsardzība

Mēs dzīvojam digitālā laikmetā, ierīces apstrādā lielu mūsu personas datu daudzumu. Kas ir personas dati, kā tie būtu jāapstrādā un kādas ir mūsu tiesības attiecībā uz šiem datiem? Par to plašāk šajā kursā.

Dr. iur. Jānis Kāršenieks

UZZINĀT VAIRĀK

Āzijas reliģijas Latvijā

Pasaule ir kļuvusi maza. Āzijas jaunās reliģiskās kustības ienākušas arī Latvijā. Plašāk piedāvāju apgūt šajā kursā.

Dr. theol. Anita Stašulāne

UZZINĀT VAIRĀK

Garīgās attīstības traucējumi

Lai bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē iegūtu jēgpilnu izglītību, ir svarīgi izprast šī bērna vajadzības un psiholoģiskās īpatnības. Par to plašāk šajā kursā.

Dr. paed. Mārīte Rozenfelde

UZZINĀT VAIRĀK

Skolēnu uzvedības problēmas

Mēs katru dienu redzam, kā uzvedas citi, novērojam savu uzvedību, bet vai esam aizdomājušies, kā tad šie procesi notiek? Kursā īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši bērnu uzvedības mainīšanas nosacījumiem.

Mg. pshych. Rita Orska

UZZINĀT VAIRĀK

Medijpratība

Kurss aicina paskatīties un pasauli te un tagad – kāda tā ir, kā mainās, un kā mēs maināmies tai līdzi. Kāda loma ir kritiskajai domāšanai un medijpratībai?

Mg. sc. soc. Liene Valdmane

UZZINĀT VAIRĀK