PAR "AUGSMI"

AUGSME ir Raiņa darināts vārds, ar kuru rakstnieks trāpīgi apzīmēja cilvēka vēlmi vai vajadzību ar jaunu zināšanu, pieredzes vai prakses starpniecību mainīt vai pilnveidot kādas savas izpausmes šķautnes, uzkrāt jaunas prasmes un atziņas iepriekš neizzinātās jomās profesionālā un personības līmenī.

Daugavpils Universitātes attālinātās izglītības instruments “AUGSME” piedāvā mūžizglītības kursus, seminārus, konferences un citus izglītojošus pasākumus attālinātās klātienes formā, video lekciju un pašvadītu mācību formātā e-studiju vidē MOODLE.

Ieviešot mūžizglītības attālināto studiju rīku “AUGSME”, Daugavpils Universitāte sniedz pozitīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības izaugsmi vairākos virzienos:

  • stiprina atvērtas un pieejamas izglītības piedāvājumu,
  • attīsta zinātni un Latvijas ekonomiku,
  • izlīdzina reģionālās atšķirības,
  • darbojas starptautiskā izglītības vidē,
  • kopj latviešu valodu un kultūru,
  • uzrunā dažādus sociālos segmentus,
  • sniedz vienlīdzīgas izglītības iespējas.