ĀZIJAS RELIĢIJAS LATVIJĀ

PAR KURSU

Kurss izglītojamajiem ar un bez priekšzināšanām

Kursa mērķis – analizēt Āzijas reliģiju darbību Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot uz hinduisma bāzes radušos jauno reliģisko kustību fenomenam - guruismam. Kursa uzdevumi ir sniegt ieskatu jauno reliģisko kustību definēšanas un tipoloģijas problēmās, raksturot guruisma galvenās idejas un to popularizētāju darbību Latvijā. Analizējot guruismu starpkultūru kontekstā, kurss palīdz izzināt parareliģiskās idejas, kas, attīstoties it visur pasaulē, veido globālo kultūru.


KURSA VADĪTĀJA

Dr. theol. Anita Stašulāne

Daugavpils Universitātes latviešu literatūras un kultūras katedras profesore, Humanitāro un sociālo zinātņu institūta vadošā pētniece

KURSU PIEDĀVĀJUMS

Kursa nosaukums Kursa saturs Kursa apguvi apliecinošs dokuments Dalības maksa
Āzijas reliģijas Latvijā
 (4 st.)                                               
  • Video lekciju kurss 4 st. apjomā
Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts apliecinājums  par video lekciju kursa (4 st. apjomā) noskatīšanos  EUR 15,90
Āzijas reliģijas Latvijā (8 st.)
  • 4 st. video lekciju kurss
  • 4 st. pašvadītas mācības ar mācību materiāliem e-platformā MOODLE
  • Noslēguma tests
Pēc sekmīgi nokārtota noslēguma testa tiek izsniegta apliecība par kursa (8 st. apjomā) apguvi 

EUR 23,90

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Āzijas reliģijas Latvijā (8 st.): pēc videokursu noskatīšanās un programmas apguves un sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību par profesionālo pilnveidi.
  • Āzijas reliģijas Latvijā (4 st.): Pēc videokursu noskatīšanās klausītājiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.