DARBA AIZSARDZĪBA

PAR KURSU


Kurss izglītojamajiem ar un bez priekšzināšanām.

Darba aizsardzības video lekciju kurss paredzēts izglītojamo iepazīstināšanai ar darba aizsardzības sistēmas un darba aizsardzības jēdzienu. Apgūstot kursa saturu, Jūs pratīsiet lietot digitālos resursus darba aizsardzības sistēmas veidošanai vai uzturēšanai, orientēsieties darba aizsardzības likumdošanā, pārzināsiet ar ergonomiku saistītus jautājumus un zināsiet,  kā pareizi rīkoties, saskaroties ar darbā konfliktējošiem un stresa situācijas izrausošiem cilvēkiem.

KURSA VADĪTĀJS

Andrejs Macanovs

Darba aizsardzības speciālists

KURSU PIEDĀVĀJUMS

Kursa nosaukums Kursa saturs Kursa apguvi apliecinošs dokuments Dalības maksa
Darba aizsardzība
(2 st.)
  • Video lekciju kurss 2 st. apjomā
Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts apliecinājums  par video lekciju kursa (2 st. apjomā) noskatīšanos  EUR 9,90
Darba aizsardzība (4 st.)
  • 2 st. video lekciju kurss
  • 2 st. pašvadītas mācības ar mācību materiāliem e-platformā MOODLE
  • Noslēguma tests
Pēc sekmīgi nokārtota noslēguma testa tiek izsniegta apliecība par kursa (4 st. apjomā) apguvi 

EUR 12,90

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Darba aizsardzība (4 st.): pēc videokursu noskatīšanās un programmas apguves un sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību par profesionālo pilnveidi.
  • Darba aizsardzība (2 st.): Pēc videokursu noskatīšanās klausītājiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.