EMOCIONĀLĀ IZDEGŠANA – JĒDZIENS, FAKTORI, PAZĪMES, PROFILAKSE

PAR KURSU


Kurss izglītojamajiem ar un bez priekšzināšanām.

Kursa mērķis ir pilnveidot klausītāju zināšanas par izdegšanas sindroma būtību un likumsakarībām profesionālajā darbībā, kā arī veicināt izpratni un prasmes par profesionālās izdegšanas pārvarēšanas un profilakses iespējām. Kurss piedāvā attīstīt izpratni par izdegšanas un emocionālā izsīkuma ietekmi uz profesionālās darbības un ikdienas dzīves kvalitāti, pilnveidot klausītāju pašreflekcijas prasmes izdegšanas sindroma atpazīšanas procesā un sniedz priekšstatu par pašpalīdzības metožu izmantošanas iespējām izdegšanas prevencijā.


KURSA VADĪTĀJA

Dr. psych. Margarita Ņesterova

Sertificēta psihoterapijas speciāliste, 

Daugavpils Universitātes pētniece

KURSU PIEDĀVĀJUMS


Kursa nosaukumsKursa satursKursa apguvi apliecinošs dokumentsDalības maksa

Emocionālā izdegšana – jēdziens, faktori, pazīmes, profilakse

(2 st.)
 • 2 st. video lekciju kurss
Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts apliecinājums  par video lekciju kursa 2 st. apjomā) noskatīšanos
EUR
9,90

Emocionālā izdegšana – jēdziens, faktori, pazīmes, profilakse

(4 st.)
 • 2 st. video lekcija
 • 2 st. pašvadītas mācības ar mācību materiāliem e-platformā MOODLE
 • Noslēguma tests
  Pēc sekmīgi nokārtota noslēguma testa tiek izsniegta apliecība par kursa (4 st. apjomā) apguvi

  EUR 12,90

  INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Emocionālā izdegšana – jēdziens, faktori, pazīmes, profilakse (4 st.): pēc videokursu noskatīšanās un programmas apguves un sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību par profesionālo pilnveidi.

  • Emocionālā izdegšana – jēdziens, faktori, pazīmes, profilakse (2 st.): Pēc videokursu noskatīšanās klausītājiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.