GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMI

PAR KURSU

Kursa mērķauditorija ir vispārizglītojošo, profesionālo un speciālās izglītības iestāžu pedagogi.
Videolekciju kurss veidos izpratni par izglītības iestādes un skolotāja darbu, īstenojot iekļaujošu izglītības procesu mācību iestādē. Kursa dalībnieki pilnveidos dažādu darba metožu pielietojuma kompetenci skolotāja darba kvalitātes uzlabošanai, paplašinās zināšanas par iekļaujoša mācību procesa īstenošanas pamatnoteikumiem un atbalsta sistēmas darbu izglītības iestādē.

KURSA VADĪTĀJA

Dr. paed. Mārīte Rozenfelde

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, Daugavpils Universitātes asociētā viesprofesore, Latvijas speciālo pedagogu asociācijas valdes priekšsēdētāja

KURSU PIEDĀVĀJUMS

Kursa nosaukums Kursa saturs Kursa apguvi apliecinošs dokuments Dalības maksa
Bērni ar speciālajām izglītības vajadzībām izglītības procesā: garīgās attīstības un garīgās veselības traucējumi
  • Video lekciju kurss 8 st. apjomā
  • Noslēguma tests
Apliecība par video lekciju kursa noklausīšanos
EUR 25,00

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Pēc programmas apguves un  sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem apliecību (8 st.) par profesionālo pilnveidi.