Google Earth programmas un citu ģeotelpisko datu servisu izmantošana digitālo prasmju attīstīšanai mācību procesā ģeogrāfijā

PAR KURSU

Kurss izglītojamajiem ar un bez priekšzināšanām. 
Prasības digitālām prasmēm – informācijas meklēšana un atlase internetā.

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un pilnveidot kompetences par brīvpieejas ģeotelpisko datu servisu, kā arī citu informācijas-komunikācijas tehnoloģiju un risinājumu izmantošanu, lai attīstītu digitālās prasmes mācību procesā ģeogrāfijā. Kurss piedāvā apgūt atsevišķu internetā izvietotu tālizpētes un ĢIS resursu, un Google Earth PRO programmas pielietojumu integrēšanai ģeogrāfijas stundās.

KURSA VADĪTĀJS

Dr. geol., asoc. prof. Juris Soms

Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes dekāns, Vides zinātnes un ķīmijas katedras asociētais profesors

KURSU PIEDĀVĀJUMS

Kursa nosaukums Kursa saturs Kursa apguvi apliecinošs dokuments Dalības maksa
Google Earth programmas un citu ģeotelpisko datu servisu izmantošana digitālo prasmju attīstīšanai mācību procesā ģeogrāfijā
 (4 st.)                                               
  • Video lekciju kurss 4 st. apjomā
Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts apliecinājums  par video lekciju kursa (4 st. apjomā) noskatīšanos  EUR 15,90
Google Earth programmas un citu ģeotelpisko datu servisu izmantošana digitālo prasmju attīstīšanai mācību procesā ģeogrāfijā (8 st.)
  • 4 st. video lekciju kurss
  • 4 st. pašvadītas mācības ar mācību materiāliem e-platformā MOODLE
  • Noslēguma tests
Pēc sekmīgi nokārtota noslēguma testa tiek izsniegta apliecība par kursa (8 st. apjomā) apguvi 

EUR 23,90

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Google Earth programmas un citu ģeotelpisko datu servisu izmantošana digitālo prasmju attīstīšanai mācību procesā ģeogrāfijā (8 st.): pēc videokursu noskatīšanās un programmas apguves un sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību par profesionālo pilnveidi.
  • Google Earth programmas un citu ģeotelpisko datu servisu izmantošana digitālo prasmju attīstīšanai mācību procesā ģeogrāfijā (4 st.): Pēc videokursu noskatīšanās klausītājiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.