IZGLĪTOJAMO CENTRĒTA MĀCĪBU PROCESA PAMATI

PAR KURSU

Kursa mērķauditorija ir vispārizglītojošo, profesionālo un speciālās izglītības iestāžu pedagogi.

Kursa mērķis:  Izprast un apgūt izglītojamo centrēta mācību procesa pamatus.
Kursa uzdevumi: Apgūt tēmas par vecumposmu raksturojumu, mācīšanās motivāciju, pedagoģisko konfliktsituāciju risināšana, sociāli emocionālo mācīšanos un emocionālo inteliģenci.


KURSA VADĪTĀJS

Mg. psych. Andrejs Zagorskis

Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs, Daugavpils Universitātes vieslektors, Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperts

KURSU PIEDĀVĀJUMS


Kursa nosaukumsKursa satursKursa apguvi apliecinošs dokumentsDalības maksa
Izglītojamo centrēta mācību procesa pamati
(4 st.)
 • 4 st. video lekciju kurss
Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts apliecinājums  par video lekciju kursa (4 st. apjomā) noskatīšanos
EUR
15,90
Izglītojamo centrēta mācību procesa pamati
(8 st.)
 • 4 st. video lekciju kurss
 • Video lekcijas analīze
 • Noslēguma tests
  Pēc sekmīgi nokārtota noslēguma testa un argumentētas video lekcijas analīzes tiek izsniegta apliecība par kursa (8 st. apjomā) apguvi

  EUR 23,90

  INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Izglītojamo centrēta mācību procesa pamati (8 st.): pēc videokursu noskatīšanās un programmas apguves un sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību par profesionālo pilnveidi.
  • Izglītojamo centrēta mācību procesa pamati (4 st.): Pēc videokursu noskatīšanās klausītājiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.