Konfliktu risināšana mediācijas ceļā

PAR KURSU

Kursa mērķauditorija ir vispārizglītojošo, profesionālo un speciālās izglītības iestāžu pedagogi.

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par konfliktu būtību un par mediācijas pielietošanas efektivitāti konfliktu risināšanā.
Kursa uzdevumi ir nostiprināt priekšstatu par konfliktiem, kā  cilvēku savstarpējo attiecību fenomenu, izveidot izpratni par emocijām kā konfliktu cēloni, sekām, fonu, sniegt ieteikumus emociju noteikšanai, veidot sadarbības prasmes konfliktu risināšanā.
Kursa ietvaros tiks apskatīta mediācijas izmantošana konflikta situācijās.


KURSA VADĪTĀJA

Mg. psych. Rita Orska

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore, Daugavpils Universitātes vieslektore, sociālās psiholoģijas konsultante uzvedības jomā

KURSU PIEDĀVĀJUMS

Kursa nosaukums Kursa saturs Kursa apguvi apliecinošs dokuments Dalības maksa
Konfliktu risināšana
mediācijas ceļā
  • Video lekciju kurss 8 st. apjomā
  • Noslēguma tests
Apliecība par video lekciju kursa noklausīšanos

EUR 25,00

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSU APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Pēc programmas apguves un  sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem apliecību (8 st.) par profesionālo pilnveidi.