MEDIJPRATĪBA

PAR KURSU


Kurss izglītojamajiem ar un bez priekšzināšanām.

Videokurss sniedz vispārēju izpratni par kritiskās domāšanas un  medijpratības lomu mūsdienu cilvēka rīcībspējas nodrošināšanā, ļauj  apzināties medijpratības daudzšķautņainību, iepazīt manipulācijas  tehnikas un prāta izkropļojumus, kā arī saņemt praktiskus padomus  medijpratības pilnveidei. Kurss sniedz atbildi  uz jautājumu: „Vai  medijpratība un kritiskā domāšana tiešām ir nozīmīga?” un vienlaikus  ieskicē nākamos jautājumus padziļinātai izpētei.


KURSA VADĪTĀJA

Mg. sc. soc. Liene Valdmane

Medijpratības izglītības eksperte, Drošsinternets.lv  izglītības darba vadītāja, Daugavpils Universitātes vieslektore

KURSU PIEDĀVĀJUMS

Kursa nosaukums Kursa saturs Kursa apguvi apliecinošs dokuments Dalības maksa
Medijpratība
(4 st.)
  • Video lekciju kurss 4 st. apjomā
Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts apliecinājums  par video lekciju kursa (4 st. apjomā) noskatīšanos  EUR 15,90
Medijpratība
(8 st.)
  • 4 st. video lekciju kurss
  • 4 st. pašvadītas mācības ar mācību materiāliem e-platformā MOODLE
  • Noslēguma tests
Pēc sekmīgi nokārtota noslēguma testa tiek izsniegta apliecība par kursa (8 st. apjomā) apguvi 

EUR 23,90

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Medijpratība (8 st.): pēc videokursu noskatīšanās un programmas apguves un sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību par profesionālo pilnveidi.
  • Medijpratība (4 st.): Pēc videokursu noskatīšanās klausītājiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.