PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PAR KURSU

Kurss izglītojamajiem ar un bez priekšzināšanām.
Kurss sniedz vispārējas un teorētiskas zināšanas un izpratni par datu aizsardzības tiesību būtību, attīstību Eiropas Savienībā, personas datu nozīmīgumu mūsdienās un nepieciešamību tos aizsargāt. Kurss attīsta spēju analītiski izprast personas datus un to veidus, sekmē zināšanu apguvi par personas datu apstrādi un tās tiesiskuma izvērtēšanu, veicina iemaņu un prasmju apguvi, kas saistītas ar datu subjekta tiesībām, iemāca pielietot kritiski konstruktīvas domāšanas prasmes, vērtējot tiesisko institūciju darbību un attīstīt iemaņas, izstrādājot priekšlikumus to darba pilnveidošanā.

KURSA VADĪTĀJS

Dr. iur. Jānis Kāršenieks

"TGS Baltic" jurists, datu aizsardzības speciālists

KURSU PIEDĀVĀJUMS

Kursa nosaukums Kursa saturs Kursa apguvi apliecinošs dokuments Dalības maksa
Personas datu aizsardzība
(4 st.)
  • Video lekciju kurss 4 st. apjomā
Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts apliecinājums  par video lekciju kursa
 (4 st. apjomā) noskatīšanos 
EUR 15,90
Personas datu aizsardzība (8 st.)
  • 4 st. video lekciju kurss
  • 4 st. pašvadītas mācības ar mācību materiāliem e-platformā MOODLE
  • Noslēguma tests
Pēc sekmīgi nokārtota noslēguma testa tiek izsniegta apliecība par kursa (8 st. apjomā) apguvi 
EUR 23,90

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Personas datu aizsardzība (8 st.): pēc videokursu noskatīšanās un programmas apguves un sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību par profesionālo pilnveidi.
  • Personas datu aizsardzība (4 st.): Pēc videokursu noskatīšanās klausītājiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.