PĒTNIECĪBAS METODES SKOLOTĀJA PROFESIONĀLAJĀ DARBĪBĀ

PAR KURSU


Kursa mērķauditorija ir vispārizglītojošo, profesionālo un speciālās izglītības iestāžu pedagogi.

Kursa mērķis ir sniegt īsu ieskatu pētniecības metodēs un to izmantošanā skolotāja profesionālajā darbībā, balstoties uz skolotāja kā pētnieka problemātiku skolotāju profesionālās pilnveides kontekstā. Kurss piedāvā pārskatu par darbības pētījuma lomu pētniecībā un tā izmantošanas iespējām katra skolotāja pētnieka praksē, un ar piemēru palīdzību ilustrē, kā skolotāji var izmantot šī kursa materiālus savos reālajos pētījumos.


KURSA VADĪTĀJA

Dr. psych., prof. Anita Pipere

Daugavpils Universitātes profesore, Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra vadošā pētniece

KURSU PIEDĀVĀJUMS


Kursa nosaukumsKursa satursKursa apguvi apliecinošs dokumentsDalības maksa

Pētniecības metodes skolotāja profesionālajā darbībā

(4 st.)
 • 4 st. video lekciju kurss
Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts apliecinājums  par video lekciju kursa (4 st. apjomā) noskatīšanos
EUR
15,90

Pētniecības metodes skolotāja profesionālajā darbībā

(8 st.)
 • 4 st. video lekciju kurss
 • 4 st. pašvadītas mācības ar mācību materiāliem e-platformā MOODLE
 • Noslēguma tests
  Pēc sekmīgi nokārtota noslēguma testa tiek izsniegta apliecība par kursa (8 st. apjomā) apguvi

  EUR 23,90

  INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Pētniecības metodes skolotāja profesionālajā darbībā (8 st.): pēc videokursu noskatīšanās un programmas apguves un sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību par profesionālo pilnveidi.

  • Pētniecības metodes skolotāja profesionālajā darbībā (4 st.): Pēc videokursu noskatīšanās klausītājiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.