SKOLĒNU UZVEDĪBAS PROBLĒMAS

PAR KURSU

Kursa mērķauditorija ir vispārizglītojošo, profesionālo un speciālās izglītības iestāžu pedagogi.
Videolekciju kurss nostiprinās izpratni par izpratnes par konfliktiem un to risināšanu ar mediācijas palīdzību nostiprināšana
Kursa dalībnieki izpratīs skolēnu uzvedības attīstības problēmjautājumus, spēs patstāvīgi izvērtēt un izmantot savā profesionālajā darbā dažādas metodikas un praktiskās pieejas sociālpsiholoģiskajai iedarbībai uzvedības problēmu risināšanā.

KURSA VADĪTĀJA

Mg. psych. Rita Orska

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore, Daugavpils Universitātes vieslektore, sociālās psiholoģijas konsultante uzvedības jomā

KURSU PIEDĀVĀJUMS

Kursa nosaukums Kursa saturs Kursa apguvi apliecinošs dokuments Dalības maksa
Darbs ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas
  • Video lekciju kurss 8 st. apjomā
  • Noslēguma tests
Apliecība par video lekciju kursa noklausīšanos

EUR 25,00

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSU APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Pēc programmas apguves un  sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem apliecību (8 st.) par profesionālo pilnveidi.