Sūnu daudzveidība un to 
loma meža ekosistēmās

PAR KURSU

Kursa mērķauditorija ir izglītojamie ar augstāko izglītība dabas zinātnēs, vides zinātnēs, mežsaimniecībā vai nozares pedagoģijā.
Lekcijas iespējams klausīties arī izglītojamajiem bez priekšszināšanām.

Kurss paredz formēt un pilnveidot zināšanas par sūnu daudzveidību, evolūciju, morfoloģiju un lomu meža ekosistēmu funkcionēšanā un aizsardzībā.

KURSA VADĪTĀJA

Dr. biol. Anna Mežaka

Daugavpils Universitātes asociētā viesprofesore, Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamenta vadošā pētniece

KURSU PIEDĀVĀJUMS

Kursa nosaukums Kursa saturs Kursa apguvi apliecinošs dokuments Dalības maksa
Sūnu daudzveidība un to loma meža ekosistēmās
 (4 st.)                                               
  • Video lekciju kurss 4 st. apjomā
  • Noslēguma tests
Pēc pieprasījuma var tikt izsniegts apliecinājums  par video lekciju kursa (4 st. apjomā) noskatīšanos  EUR 15,90
Sūnu daudzveidība un to loma meža ekosistēmās
 (12 st.)
  • 4 st. videolekcijas
  • 4 st. praktiskais darbs
  • 4 st. patstāvīgais darbs
  • Noslēguma tests
Pēc sekmīgi nokārtota noslēguma testa tiek izsniegta apliecība par kursa (12 st. apjomā) apguvi 

EUR 23,90

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU UN KURSA APGUVI

  • Pēc reģistrēšanās automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par kursu dalības maksājuma veikšanu.
  • Pēc kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei MOODLE vidē. Piekļuves parole būs aktīva 2 mēnešus.
  • Sūnu daudzveidība un to loma meža ekosistēmās (12 st.): pēc videokursu noskatīšanās, programmas apguves, praktiskā darba izpildes un sekmīgi nokārtota noslēguma testa kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību par profesionālo pilnveidi.
  • Sūnu daudzveidība un to loma meža ekosistēmās (4 st.): Pēc videokursu noskatīšanās klausītājiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.